Sveta Misa i koncert

8.04.2018. u 11 sati

Crkva sv. Katarine, Peć, Kosovo

Izveli smo: "Hvali duše moja", "Kyrie", "Gloria", Sanctus", "Agnus Dei", "Magnificat", "Amen", "Zdravo Tilo", "Salve Regina", "Regina Caeli", "Ave Verum", "Milost", "Čežnja za domom", "Jubilate Deo"

 

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti