Audiovizualno snimanje

12.11.2020.

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Izveli smo: 'Amurski valovi', 'Me compare Giacometo', 'O sacrum convivium', 'Pjesma orača', 'Polegla je trava detela', 'U našeg Marina'

 

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti