Upravni odbor

Prefekt prof. dr. sc. Mislav Grgić
Dirigent i umjetnički voditelj mo. Josip degl' Ivellio
Asistent i zamjenik dirigenta Antonijo Marijić
Tajnik Karlo Knežević
Zamjenik tajnika Juraj Fulir
Blagajnik Karlo Knežević
Arhivar i bilježnik Juraj Fulir
Zamjenik arhivara i bilježnika Dorian Nemet
Odnosi s javnošću
Članovi proširenog Upravnog odbora