Posjet zbora "Siparantum"

Danas 29.5. nam u posjet dolazi "Siparantum choir" gdje će održati kratak koncert i razgledati fakultet.

Zbor dolazi iz Pejë, Kosovo, a osnovan je ove godine pod ravnanjem dirigenta Memlija Kelemendija. Zbor je formiran slobodnom voljom građana iz različitih područja Dukagjinija i danas broji čak 40 članova. Svojim djelovanjem zbor želi promicati Kosovo kroz originalnu umjetničku glazbu s bogatim i raznolikim repertoarom.

Povodom 100-te obljetnice rođenja kardinala Domenica Bartoluccia zbor održava 4 koncerta u razdoblju od 26 do 30.05. u Zagrebu i Petrinji. Danas će biti primljen kod rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i Glavnog koordinatora programa kulture Sveučilišta mo. Josipa degl’ Ivellia. Nakon toga će imat susret s dekanom prof. dr. sc. Mislavom Grgićem i suradnicima na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kojima će održati kratak koncert.

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti