Sveta Misa u crkvi Marije Pomoćnice...

14.12.2017.

Župa B. D. Marije Pomoćnice - Knežija, Zagreb

Sveta misa na latinskom u sklopu duhovne obnove za studente.

Izveli smo: 'Missa „Orbis factor“ Kyrie', 'Sanctus', 'Agnus Dei', 'Alleluia', 'Missus venit', 'Ave Verum', 'Zdravo Tilo', 'Jubilate Deo'

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti