4.11.2023.

Hrvatsko narodno kazalište, Varaždin

YouTube Slavopjev, Soon ah will be done, Zvona moga grada

Nastupili smo u prekrasnoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu povodom 3. Zuberfesta, festivala zborskog pjevanja u čast varaždinskog glazbenog pedagoga, dirigenta i glazbenika Marijana Zubera. Nastupilo je 5 zborova uključivši i domaćine i organizatore zbor Kapela Paulina Warasdin koji su svojim sjajnim nastupom, uz muzikalnu i virtuoznu pratnju na glasoviru Davida Vukovića, otvorili ovo treće izdanje festivala.

Hvala od srca organizatorima, a posebno Vesni Kušćer Čisar i Zdenku Kušćeru, na pozivu.

 

Autor: Mate Puljiz
Popis obavijesti