Kalendar događanja

Promjena termina probe

Dragi članovi,

proba je s petka 15.12. prebačena na ponedjeljak 18.12. u 17 sati.

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti