Kalendar događanja

Nastavak proba

Dragi članovi,

nakon kraćeg odmora nastavljamo s probama. Prva proba u novoj godini je 16. siječnja u 17 sati.

Molimo članove da ne zaborave ponijeti notni materijal i mape ako ga nisu predali na zadnjoj probi.

Autor: Juraj Fulir
Popis obavijesti